Formålet og idé med websiden:

Det er dybt tragisk at dette historiske stof har været inspirationskilde og optakt til udførelsen af de dramatiske begivenheder i Oslo og på Utøy.

Gerningsmanden fremstår ifølge eget udsagn, som højtstående medlem af en international Tempelridderorden, og på denne baggrund har jeg overvejet om jeg skulle lukke siden.

Indtil videre bliver siden stående, idet den må tale for sig selv.

Det er af allerstørste vigtighed her at fastslå at den historiske Tempelridderorden var grundfæstet i kristendommen, og at alle nyoprettede tempelridderordener intet har at gøre med den oprindelige Orden.

----- oo0oo -----

Formålet med denne webside er at skildre det historiske stof om Tempelherrernes virke så objektivt som muligt.

Siden her vil ikke beskæftige sig med det stærkt sensationsprægede stof, der i de senere år har haft en tendens til at skabe helt nye og endnu mere fantastiske myter om Tempelherrerne, idet størstedelen af dette blot er udsprunget af en for livlig fantasi og trang til at skabe sensation og tjene penge på det.

Opdager man fejl på websiden eller noget der virker uheldigt, er man hjertelig velkommen til at sende en mail, så fejlen kan blive rettet.

Hvis man har oplysninger eller artikler om Tempelherrerne som man gerne vil dele med andre, bedes det indsendt til redaktionen som en vedhæftet fil.

Der kan forekomme personlige opfattelser af de historiske handlinger.

Venlig hilsen
Sten Schæbel Rønnov

Sten