Tempelherrernes ordensregler og statutter
Ordensregler, Buller og breve vedr. Tempelriddernes historie.
     
I Første Ordensregel : skrevet af St. Bernard ved Kirkekoncilet år 1129 i Troyes (artikel 1 - 76)
  Sammenligning: Sammenligning af Bennediktinernes og Tempelherrernes ordensregler  
  Hyldestbrevet: Bernard af Clairveaux`s brev til Europas fyrster om Tempelherrerne  
II De hierakiske statutter: Tilføjet af Bertrand de Blanchefort medio 1160 (artikel 77 - 197)
III Valg af ordenens mestre: Tilføjet af Bertrand de Blanchefort medio 1160 (artikel 198 - 223)
IV Straffereglerne: Tilføjet af Bertrand de Blanchefort ultimo 1160 (artikel 224 - 278)
V Brødrenes konventuelle liv (det religiøse liv) (artikel 279 - 385)
VI Kapitlerne (artikel 386 - 415)
VII Bodsbestemmelser (artikel 416 - 542)
VIII Detaljerede straffebestemmelser (artikel 543 - 656)
IX Reception (modtagelse) i Ordenen (artikel 657 - 686)
     
  Første ordensregel er Sten Rønnov´s oversættelse af Mrs. Judith Upton-Ward´s oversættelse af Henri de Curzon´s bog, "La Régle du Temple" (Tempelreglen)  
  Ordensreglerne (II - IX) her er ifølge Laurent Daillez´s bog: "Les Templiers et les Règles de l'Ordre du Temple". (Tempelherrerne og reglerne for Tempel-ordenen)