Årstal

Kronologi over vigtige årstal i Tempelherrernes historie

1060 Godefroi de Bouillon fødes.
1090 St. Bernard af Clairvaux fødes.
1095 På kirkemødet i Clermont, indkalder Pave Urban II til det første korstog.
1098 The Cistercienserordenen grundlægges i Citeaux.
1099 1. korstog der ledes af Godefroi de Bouillon, indtager Jerusalem, men omkostningerne bliver store da det udarter sig til et blodbad uden lige.
Bagefter bliver Godefroi tilbudt tronen som konge af kongeriget Jerusalem. Han ønsker imidlertid ikke at være konge i samme by som hans egen konge Jesus Kristus. Han antager i stedet titlen: Den Hellige Gravs Befrier.
1100 Godefroi dør og hans broder Baudouin lader sig krone under pomp og pragt i Bethlehem.
1113 Bernard søger optagelse i Cistercienserordenen sammen med 30 andre, blandt andet hans brødre og faderen.
1115 Bernard grundlægger Clairvaux.
1118 Hugues de Payens ankommer til Jerusalem sammen med 8 riddere
1119

Ordenen Jesu Kristi Fattige Riddere og/eller Salomo Tempels Orden, etableres med støtte af kong Baldwin II og Patriarken af Jerusalem.
Hugues de Payens
bliver udråbt til Ordenens officielle leder og mester.

1127 En gruppe at tempelriddere ankommer til Frankrig for at berette for bl. a. Bernard af Clairveaux, at deres mission nu er udført.
1128 Bernard udnævnes officielt til Ordenens protektor.

1129

Kirkemødet i Troyes (kirkekoncil)Ordensreglen skrives af bl. a. Bernhard af Clairveaux

1130

De laude novae militae Bernhard´s hyldestbrev om Den nye Orden - Tempelherrerne

1130 Det omfattende gotiske byggeprogram påbegyndes i Frankrig , omfattende 90 klostre , mange kirker og over 80 katedraler. (Almindeligvis tillægges Tempelridderene ikke at stå bag dette byggeprogram, men der er stærke beviser på at de har haft overordentlig stor indflydelse på disse byggeriers udformning.

1135

Kirkemødet i Pisa (kirkekoncil)

1136 Den første Arthur legende dukker op. (Geoffrey af Monmouth’s version)

1136-37

Amanus March etebleres af Tempelherrerne nord for Antiokia

1139 Omne datum optimum. Paven giver omfattende privilegier til Tempelherrerne

1139

Tempelridderborgene Baghras, Darbask, Destroit, La Roche, de Roussel, Port Bonnet er bygget færdig

1144

Milites Templi (måske allerede i ca. 1135)

1145 Militia Dei

1147-49

2. korstog (anført af tyske Conrad III og den franske Ludvig den VII)

1149 - 50

Gaza overdrages til Tempelherrerne

1153

Frankerne indtager Ascalon

1153 Bernhard af Clairveaux dør (63 år)

1160 medio

Ordensreglen tilføjes de hierarkiske regler

1160 ultimo

Regler for almindeligt liv, afholdelse af kapitler og strafferegler tilføjes i Ordensreglen

1173

På grund af misundelse myrdes Assasinere

1187

Slaget om Hattin,  Jerusalems fald

1189-92

3. Korstog (Frederik af Barbarossa + franske Kong Phillip IV + engelske Richard Løvehjerte)

1191

Tempelherrerne flytter hovedkvarteret til byen Akra

1191-92

Tempelherrerne okkuperer Cypern

1191-1216

Krigshandlinger mellem Tempelherrerne og Leo af Armenien om Amanus March

1202 -1204

4. Korstog (udført af franske riddere under den venetianske Doge Dandolo og standsede på vejen)

1217-21 Tempelridderne bygger Atlït, en større pilgrimsborg

1228-29

5. korstog, (Kejser Frederik II´s korstog)

1240-41

Genopbygningen af Safad påbegyndes

1244

6. Korstog (afsluttes med slaget ved La Fobie)

1248-54

7. Korstog (den franske konge Louis IX - kaldet "Saint Louis" - "den hellige)

1250

Slaget ved Mansurah

1257-67

Nye strafferegler tilføjes i ordensreglen

1266

Safad tabes til Mamlukkerne

Efter 1268

Den Katalanske regel for Tempelherrerne indføres

?

8. Korstog (Den franske konge Louis IX forsøger med endnu et korstog denne gang via Tunis. Der udbryder pest og han dør under dette mislykkede togt.)

1271-72 9. korstog (Edward af England´s korstog)

1274

Kirkemøde  i Lyon (kirkekoncil)

1277

Maria af Antiokia sælger sine tronrettigheder til Charles af Anjou

1291

Akra tabes til Mamlukkerne. Evakuering af borgene Tortesa og Atlït

1302

Tabet af Ruad og massakre på en hel garnison af tempelriddere

1292 Jacques de Molay bliver valgt til Stormester for ordenen.

1302

Tabet af Ruad og massakre på en hel garnison af tempelriddere

1306 Alle jøder i Frankrig bliver arresteret.
1307, 13. okt.

Alle Tempelherrer i Frankrig bliver arresteret fredag den 13. Oktober 1307 på foranledning af Phillip den smukke, konge af Frankrig. De beskyldes for afgudsdyrkelse og andre afskyeligheder som bl. a. afgudsdyrkelse. De belv beskyldt for at tilbede et afgudsbillede kaldet Baphomet, men ordet kan henføres til ordet Sophia eller Visdom, hvilket er understøttet af fundet af dødehavsrullerne.

1307, 27. okt. Paven beordrer alle kristne konger til at arrestere alle tempelriddere
1309, august Pavens kommision begynder sit arbejde
1310 Retsagerne mod Tempelherrerne påbegyndes i Frankrig

1310

54 tempelherrer brændes som tilbagefaldne kættere på Place St. Antoine i Paris

1311-12 Kirkemødet i Wien (kirkekoncil)

 

Pavens 1. bulle ”Vox in excelso” mod Tempelherre ophæver ordenen. Anklagerne kan ikke bevises.

1312 den 2. maj Pavens 2. bulle ”Ad providam Christii vicarii” . Bullen bestemte, at alle ordenens godser skulle tilfalde Johannitterridderne. Den franske krone havde allerede overtaget godserne og administrerede dem. Alligevel varede det længe, inden kronen bekvemmede sig til at udlevere blot en del af godserne til Johannitterne.

1314

Den 19. marts 1314 bliver Jacques de Molay sammen med sin næstkommanderende Geofrey de Charney henrettet og brændt til døde på øen "Ile de Cité" midt i Paris.
På bålet råber Jacques de Molay i desparation til Gud om at Phillip og Pave Clement inden 30 dage må blive stillet for Guds domstol. De dør begge i løbet af kort tid.

1314 Jacques de Molay udsættes for streng tortur inden han bliver brændt på bålet.
Det påstås at ligklædet fra Torino kan stamme fra denne tortur som et klæde der har dækket Molay under og ind i mellem torturen.
Ligklædet har været i familien Geoffrey de Charney´s eje og blev efterfølgende af kirken udråbt som et ægte relikvie og selve Jesu Kristi ligklæde.

1571

Tempelherrernes arkiver går tabt efter Ottomanernes erobring af Cypern.